Dodatkowe zabezpieczenia w bankowości elektronicznej – 14 września dniem istotnych zmian.

W najbliższą sobotę w życie wchodzą nowe przepisy unijne dotyczące bankowości internetowej oraz płatności kartami płatniczymi. Warto już teraz zainteresować się w jaki sposób bank będzie weryfikował dostęp do naszego konta, a wszystko to po to, by było bezpieczniej.

Nowe przepisy obejmą swoim zasięgiem systemy bankowości internetowej, logowanie do e-banków i kantorów internetowych, płatności kartami w internecie i transakcje zbliżeniowe. Szczelniejsze uwierzytelnianie będzie wymagało od klientów podania minimum dwóch zabezpieczeń takich jak:

  • czegoś, co wiemy (np. numeru klienta, hasła),
  • czegoś, co mamy (np. telefonu komórkowego),
  • czegoś, czym jesteśmy (np. odcisk palca).

Od soboty podczas logowania do systemów bankowości internetowej będziemy wprowadzali login i hasło oraz w zależności od banku dodatkowe dane . Może to być kod otrzymany poprzez SMS, odcisk palca lub face ID. Tutaj możliwości jest wiele i każdy bank decyduje indywidualnie w jaki sposób będzie weryfikował dostęp do konta klienta.

Kod PIN przy płatnościach zbliżeniowych

Zmianą podlegają również płatności kartami płatniczymi, telefonem z użyciem kart HCE lub portfela Google Pay. Po 14 września niemożliwe będzie dokonywanie płatności bez podania kodu PIN. Ma to na celu ograniczenie nadużyć przez osoby trzecie, które w jakiś sposób weszły w posiadanie np. naszej karty płatniczej.

Co piąta transakcja zbliżeniowa zmusi nas do podania kodu PIN. Bez znaczenia będą nawet kwoty płatności. Następnie licznik na karcie się zresetuje i ponownie użytkownik będzie mógł dokonać 5 transakcji bez silnego uwierzytelniania. Wyjątkiem od tej będą transakcje w samoobsługowych biletomatach (np. w komunikacji miejskiej), parkomatach oraz samoobsługowych bramkach autostradowych.

Bądź ostrożny!

Warto zwrócić uwagę na to w jaki sposób nasz bank ma zamiar weryfikować dostęp do systemu. Proces ten nie będzie jednolity we wszystkich instytucjach, a większość banków wysłała do swoich klientów informację na temat zmian jakie ich czekają. Pamiętać należy, aby należycie zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.