Upadłość biura podróży a odszkodowanie

Zdarzają się sytuacje, kiedy oczekujemy na swoje wakacje miesiącami po czym w ostatniej chwili dowiadujemy się o tym, iż nasze biuro podróży ogłasza upadłość. W takich momentach warto wiedzieć jakie prawa mają klienci oraz co z pieniędzmi, które zostały już przelane na konto biura podróży.

Zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych, każde biuro podróży zobowiązane jest do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia lub gwarancji bankowej.

Upadłość biura podróży w trakcie trwania wyjazdu

W przypadku niewypłacalności biura podróży obowiązek zorganizowania powrotu do domu spoczywa na marszałku województwa.  W związku z tym w treści gwarancji lub ubezpieczenia musi zostać zawarte upoważnienie dla marszałka lub wskazanej przez niego jednostki do podjęcia decyzji o wypłacie zaliczki na pokrycie kosztów transportu.

Warto pamiętać, iż Marszałek województwa nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań przez biuro podróży. Jest on jedynie upoważnionym do dysponowania środkami finansowymi należnymi z tytułu umowy gwarancji lub ubezpieczenia zawartej przez biuro podróży.

Odszkodowanie

Jednocześnie z nienależytym wykonaniem umowy przez biuro podróży klientom przysługuje odszkodowanie, a w niektórych wypadkach również zadośćuczynienie. Niestety nie zawsze możliwe jest uzyskanie całej kwoty jaką przyszło zapłacić klientowi za wycieczkę. Wysokość wypłaconej kwoty zależna jest bowiem od sumy określonej w umowie ubezpieczenia czy też gwarancji. Najczęściej takie sytuacje mają miejsce właśnie podczas upadłości biura podróży, gdzie poszkodowanych klientów jest bardzo wielu.

W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni jak domagać się zwrotu pieniędzy, warto udać się do specjalistów, którzy poprowadzą naszą sprawę lub udzielą porady jak należy postępować. Poszkodowany turysta jest bowiem wierzycielem biura podróży, a zatem może zgłosić swoją wierzytelność i uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym.