Odszkodowanie za opóźniony lot. Co przysługuje pasażerom.

Mimo że okres wakacyjny jest już za nami wielu z pasażerów wciąż walczy o swoje prawa. Opóźniony samolot to znaczne utrudnienie w naszej podróży, warto więc wiedzieć co i kiedy nam przysługuje.

Podstawa prawna regulująca kwestie wypłaty odszkodowań w przypadku opóźnionego lotu zawarta została w rozporządzeniu (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 oraz konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r.

Zgodnie z wyżej wskazanym aktem prawnym odszkodowanie przysługuje pasażerom w sytuacji, gdy opóźnienie będzie wynosiło więcej niż 3 godziny od planowej godziny lądowania. Wysokość odszkodowania określona została w walucie euro, a jego wysokość uzależniona jest od długości trasy.

• 250 EUR może zostać przyznane w przypadku lotów o długości do 1500 kilometrów;
• 400 EUR może zostać przyznane w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów;
• 600 EUR należy się pasażerom w przypadku innych lotów niż loty określone powyżej.